Prawo gospodarcze i handlowe

Prawo gospodarcze i handlowe Prawo gospodarcze i handlowe to obszar prawa, który reguluje działalność gospodarczą i handlową. Jest to zbiór norm prawnych, które określają zasady prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne. Prawo gospodarcze obejmuje takie zagadnienia jak: prawo spółek, prawo konkurencji, prawo inwestycyjne, prawo bankowe, prawo ubezpieczeń gospodarczych, prawo upadłościowe i naprawcze. Prawo handlowe natomiast, jest częścią prawa gospodarczego i dotyczy przede wszystkim obrotu towarowego. Reguluje ono między innymi: umowy handlowe, zasady prowadzenia ksiąg handlowych, prawo wekslowe i czekowe. W Kancelarii Adwokackiej Mecenas Wysocki oferujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa gospodarczego i handlowego, dostosowaną do indywidualnych potrzeb naszych klientów:

  • Oferujemy doradztwo prawne w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Świadczymy usługi związane z prawem spółek, w tym z zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją spółek.
  • Pomagamy w sporządzaniu i opiniowaniu umów handlowych oraz innych dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  • Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych związanych z prawem gospodarczym i handlowym.
  • Doradzamy w zakresie prawnych aspektów inwestycji, w tym w zakresie praw autorskich i własności intelektualnej.
  • Prowadzimy negocjacje handlowe i gospodarcze w imieniu naszych klientów.
  • Pomagamy w sprawach związanych z prawem konkurencji i ochroną konsumentów.
  • Doradzamy w zakresie prawnych aspektów upadłości i restrukturyzacji.
  • Świadczymy usługi związane z windykacją należności i egzekucją długów.